Zijn er verzekeringen voor ouderen?

Er zijn verschillende uitvaartverzekeringen die ook door ouderen kunnen worden afgesloten, waarbij er wel een leeftijdsgrens aan kan worden gesteld. Bijvoorbeeld een leeftijdsgrens van 85 jaar. Ouderen die een uitvaartverzekering afsluiten, betalen vaak wel meer premie. Dat heeft natuurlijk alles te maken met het risico. Het risico voor de verzekeraar, dat een oudere eerder overlijdt dan een jongere is groter.
Ook voor ouderen is het aan te raden om bij het afsluiten van een uitvaartverzekering te kijken welke verzekeraar de beste voorwaarden heeft te bieden. Onder de voorwaarden kunnen de dekking en de hoogte van de premie worden verstaan. Uiteraard kan de service als onderdeel van de vergelijking worden meegenomen.