Wat is er anders tussen een kapitaalverzekering en naturapolis?

Een kapitaalverzekering keert een bedrag uit voor de uitvaart nadat de verzekerde is overleden. Nabestaanden krijgen dit bedrag uitgekeerd. Bij een naturapolis is er een verzekerd bedrag waarvoor diensten worden verleend die op de uitvaart betrekking hebben.
Een kapitaalverzekering laat nabestaande de vrije keuze om het bedrag voor diensten en producten te besteden voor de uitvaart. Er kan van het geld een uitvaartondernemer worden ingeschakeld die diensten in rekening brengt en die door de nabestaanden die het bedrag toegekend hebben gekregen wordt voldaan. Geld dat overblijft, kunnen de nabestaanden houden.
Een naturaverzekering keert geen geld maar diensten uit ter hoogte van het verzekerd bedrag op de polis. Er wordt een pakket met diensten samengesteld, waarin wordt opgenomen wat de wensen voor de uitvaart zijn, zoals de keuze voor een crematie of een begrafenis, soort grafkist en rouwkaarten. Nabestaanden hoeven in dat opzicht minder te regelen.