Verschillende aanbieders

Een uitvaartverzekering keert een geldbedrag uit bij overlijden van de verzekerde. In plaats van een geldbedrag dat uitgekeerd wordt, kan ook een polis in natura worden afgesloten. Het geldbedrag dat gebruikt kan worden voor de uitvaart wordt vooraf overeengekomen.

 

Er zijn in Nederland meerdere soorten uitvaartverzekeringen beschikbaar, zoals een natura verzekering, een kapitaaluitvaartverzekering, natura sommen verzekering en een combinatie uitvaartverzekering. Doorgaans kiezen de meeste mensen ervoor om een kapitaalverzekering of een naturaverzekering af te sluiten.

Uitvaartverzekering natura

De kosten van een uitvaart worden vergoed tot de hoogte van het verzekerd bedrag, waarbij het bedrag niet rechtstreeks wordt uitgekeerd aan de nabestaanden. Alle verzekeraars hanteren weer andere voorwaarden over wat tot de dekking van de naturaverzekering behoort. Grafrechten en de kosten van een grafsteen voor een begrafenis of een urn voor een crematie kunnen bij de ene verzekeraar wel tot de dekking behoren en bij een andere verzekeraar weer niet.

Kapitaal uitvaartverzekering

Bij een kapitaal uitvaartverzekering ontvangt de nabestaande het verzekerde bedrag dat in de polis is opgenomen. Het geld kan gebruikt worden voor de kosten van de uitvaart. De hoogte van het verzekerd bedrag kan per polis variëren.

Bij een verzekerd kapitaal dat in 2015 niet meer bedraagt dan 6.291 euro hoeft dat niet vermeld te worden in box 3 voor de inkomstenbelasting. Als het bedrag hoger is, dan zal dat vermeld moeten worden in box 3 bij de opgave inkomstenbelasting. Voorheen was de opgebouwde waarde van belang, maar in 2015 is daar verandering in gekomen en wordt het maximum verzekerd kapitaal als uitgangspunt gehanteerd. De premies voor uitvaartverzekeringen en de uitvaartkosten zijn niet meer fiscaal aftrekbaar. Dat was tot 2009 wel het geval.