Wat is winstdeling bij een uitvaartpolis?

De premies die verzekeraars ontvangen, worden belegd. Bijvoorbeeld in staatsobligaties en dat maakt het mogelijk om winst te maken. De winstdeling wordt daarbij bepaald door de waarde van de staatsobligaties. Als de verzekeraar winst maakt, dan kan de verzekerde daarvan profiteren doordat de uitkering bij overlijden hoger kan worden. De premie wordt overigens niet volledig besteed aan staatsobligaties, maar dient ook ter dekking van administratiekosten en het uitkeren van bedragen bij overlijden.