Wat is kinderdekking?

De kinderdekking bij een uitvaartverzekering houdt in dat minderjarige kinderen op de polis van de verzekerde meeverzekerd kunnen worden. Bij het bereiken van de leeftijd van 18 jaar dienen de kinderen zelf een uitvaartpolis af te sluiten.