Wat houdt een natura polis in?

Bij een natura polis is er sprake van een dekking van diensten van de uitvaartondernemer op basis van het verzekerd bedrag. De verzekeraar regelt dan onder meer een uitvaartverzorger die in overleg gaat met de nabestaanden om alle zaken te regelen die betrekking hebben op een crematie of begrafenis. Het verzekerd bedrag wordt niet uitbetaald, maar er worden voor dat bedrag diensten verleend.