Verzekering voor ouderen

De meeste consumenten sluiten op jongere leeftijd een uitvaartverzekering af. Dat wordt om meerdere redenen gedaan. In de eerste plaats omdat men dan verzekerd is voor de kosten van de uitvaart bij overlijden. In de tweede plaats omdat de premie van de uitvaartverzekering voor jongeren in verhouding lager is. In alle leeftijdsgroepen bevinden zich mensen die zich niet verzekerd hebben voor de uitvaart. Zo zijn er ook ouderen die geen uitvaartpolis hebben, maar die daar nu ineens bij stilstaan en wel besluiten om een uitvaartverzekering af te sluiten.
Uitvaartverzekering voor ouderen afsluiten
Ouderen of senioren die geen of weinig geld achter de hand hebben om zelf de uitvaart te bekostigen na het overlijden en de nabestaanden niet met die last willen opzadelen, kunnen online een uitvaartverzekering afsluiten. De premie voor ouderen ligt weliswaar wat hoger dan voor jongeren, maar er wordt wel de zekerheid geboden dat na het overlijden de uitvaart financieel in ieder geval goed geregeld zal zijn.
Verzekeraars kunnen overigens wel een leeftijdsgrens hanteren van bijvoorbeeld 70 jaar. Als iemand dan ouder is dan 70 jaar, kan het bij sommige verzekeraars lastig worden om nog een uitvaartverzekering af te sluiten. Het risico wordt dan door de verzekeraar te groot geacht. Als er geen leeftijdsgrens is, dan kan het zo zijn dat er met het invullen van de gezondheidsverklaring problemen ontstaan als er gezondheidsproblemen aanwezig zijn. De premie kan dan nog hoger worden vastgesteld.
Uitvaart koopsompolis voor ouderen
Het is zeker aan te raden om bij het afsluiten van een uitvaartverzekering als senior een goede vergelijking te maken tussen meerdere verzekeraars. Er kan bijvoorbeeld ook gedacht worden aan het afsluiten van een koopsompolis. Bij uitvaartverzekeraar DELA kunnen personen tot 85 jaar gebruikmaken van het Uitvaartplan tegen koopsom, waarbij de verzekerde zelf de keuze heeft om het verzekerde bedrag te bepalen. Daarbij wordt er eenmalig een bedrag voldaan in de vorm van de koopsom. De polis is niet waardevast, maar de verzekerde deelt wel mee in de winst van DELA. Zo zijn er nog meer uitvaartverzekeraars die alternatieve opties bieden voor een standaard uitvaartverzekering, waar ouderen of senioren gebruik van kunnen maken.