Verzekering en euthanasie

Bij het afsluiten van een uitvaartverzekering dienen er altijd keuzes gemaakt te worden. Bijvoorbeeld de keuze voor een natura polis of voor een kapitaalverzekering. Daarnaast zijn er talloze verzekeraars die uitvaartverzekeringen aanbieden en kan daar ook nog een vergelijking tussen worden gemaakt. Een uitvaartpolis wordt vaak afgesloten op jongere leeftijd, waar een uitvaart niet direct deel uitmaakt van de nabije toekomst. Er zijn ook situaties die bijzonder zijn en waarbij een uitvaartverzekering uitkomst biedt, zoals bij het voornemen tot euthanasie.

 

Dekking bij euthanasie

Een persoon die euthanasie wenst en een uitvaartverzekering heeft, kan te maken krijgen met voorwaarden die door de verzekeraar gesteld worden. De dekking van de uitvaartverzekering is bij euthanasie niet altijd standaard van toepassing, zodat het verstandig is om de voorwaarden van de polis na te kijken. Er zijn verzekeraars die onder voorwaarden wel bijvoorbeeld het volledig verzekerd bedrag uitkeren bij overlijden als gevolg van euthanasie. Dat er voorwaarden gesteld kunnen worden, komt doordat euthanasie niet gezien wordt als een natuurlijk overlijden.

 

Voorwaarden uitvaartverzekering en euthanasie

Een van de voorwaarden die gesteld kan worden bij een uitvaartverzekering en de dekking bij euthanasie kan bijvoorbeeld de looptijd van de polis zijn. Als het moment van euthanasie al bepaald is en er wordt daarna een uitvaartverzekering afgesloten, dan zullen niet alle verzekeraars volledige dekking bieden. DELA is een uitvaartverzekeraar die altijd dekking biedt voor de uitvaartverzekering bij euthanasie. Er geldt dan wel dat euthanasie uitgevoerd moet zijn volgens de wettelijke richtlijnen.
Ardanta is een uitvaartverzekeraar die als voorwaarde een wachttijd van minimaal 1 jaar stelt en bij Axent geldt een wachttijd van 2 jaar. Bij Yarden is het weer afhankelijk van de verzekeringsvariant welke eisen er aan de lengte van de wachttijd wordt gesteld. Overigens zijn er ook verzekeraars die standaard een wachttijd hanteren of er nu sprake is van natuurlijk overlijden of euthanasie. Dat is onder meer bij een verzekeraar het geval, waar geen gezondheidsverklaring ingevuld hoeft te worden.

 

Extra voorwaarden

In het geval dat er sprake is van een niet natuurlijke, maar zelfgekozen dood, kunnen er extra voorwaarden gesteld worden door de uitvaartverzekeraars. De wachttijd is al even genoemd en kan per verzekeraar variëren als er voor het besluit tot euthanasie nog geen polis was afgesloten. Overigens is dat niet altijd heel anders bij verzekerden die kort na het afsluiten van een verzekering door een natuurlijke doodsoorzaak komen te overlijden. Er is niet voor niets een reden dat veel uitvaartverzekeraars om een gezondheidsverklaring vragen voordat de verzekering wordt afgesloten. Dit is overigens weer niet op alle verzekeraars van toepassing, want er zijn ook uitvaartorganisaties, waarbij er niet om een gezondheidsverklaring wordt gevraagd. Het blijkt maar weer eens dat er echt veel verschillen zijn en ook voor dat betreft de uitvaartverzekering in de situatie van euthanasie. Het hanteren van een wachttijd wordt gedaan om zo te voorkomen dat er binnen een relatief kort tijdsbestek al overgegaan wordt tot het moeten uitkeren van het verzekerd bedrag. Er is dan ook sprake van een risico voor de verzekeraar doordat er bij het overlijden in de begintijd van de polis nog maar weinig premie is betaald.

 

Uitvaart bekostigen

Indien er geen uitvaartverzekering is afgesloten en er dus ook geen verzekerd bedrag aanwezig is om de uitvaart te bekostigen, kan er nog een andere optie zijn. De uitvaart kan bij het plegen van euthanasie namelijk ook met eigen spaargeld worden bekostigd. Dan dient er alleen wel spaargeld aanwezig te zijn en dat is uiteraard niet bij iedereen het geval. Als er plannen zijn om euthanasie te plegen en er is geen spaargeld en nog geen polis dan wordt uiteraard aangeraden om direct een goede vergelijking te maken tussen de verschillende uitvaartverzekering. Er zijn namelijk zeker mogelijk om verzekerd te worden voor de kosten van de uitvaart in het geval van euthanasie, maar wel moet met een wachttijd rekening gehouden worden. om een vergelijking te maken, kunt u de informatie bij verschillende uitvaartverzekeraars doornemen om te kijken waar de gunstigste mogelijkheden worden geboden. Op die manier kan er een goede keuze worden gemaakt en online een uitvaartverzekering afgesloten worden.