Zelf een uitvaart regelen

Het zelf regelen van een uitvaart is veel goedkoper, maar niet de gemakkelijkste zaak. Het is vaak een emotionele tijd en het regelen van een uitvaart kost veel tijd en energie. Wie zelf de regie in handen wil houden, heeft de gelegenheid om de uitvaart zelf te regelen. Het is dan handig om van een praktische checklist gebruik te maken. Daarom volgt hier meer informatie over de gang van zaken en te nemen stappen.

Melding overlijden

Bij het overlijden van een persoon is het doorgaans een arts die de dood vaststelt. In een ziekenhuis is de behandelend arts daarvoor de aangewezen persoon. Bij een overlijden buiten het ziekenhuis komt de huisarts doorgaans langs. Bij de vaststelling van het overlijden krijgen de nabestaanden A-verklaring en B-verklaring. De datum van overlijden staat in de A-verklaring en de vermoedelijke doodsoorzaak staat in de B-verklaring. Deze verklaringen zijn nodig om bij de burgerlijke stand van de gemeente aangifte van overlijden te doen. Daarvoor zin ook een aantal andere documenten nodig, zoals identiteitsbewijs, eventueel trouwboekje en gegevens voor de uitvaart. Is er sprake van een niet-natuurlijke doodsoorzaak? In dat geval is er een verklaring van de officier van justitie vereist.

 

Akte van overlijden en uittreksel overlijdensregister

Bij aangifte van overlijden vindt er een uitschrijving plaats uit de gemeentelijke basisadministratie. De gemeente stelt vervolgens een akte van overlijden op. Het is dan handig om meteen ook een uittreksel van het overlijdensregister aan de ambtenaar te vragen. Dat is een document dat op bepaalde momenten nodig is om zaken na de uitvaart te regelen. Na de aangifte is er sprake van een zogenoemd verlof voor een crematie of begrafenis. Dit betreft een officieel document met een toestemmingsverklaring de uitvaart van de overledene te realiseren. Bij het doen van aangifte van overlijden is het beste om daarvoor tijdig een afspraak te maken bij de gemeente.

 

Afleggen overledene

Bij het regelen van de uitvaart vormt het afleggen van de overledene daar onderdeel van. Deze taak is doorgaans de verantwoordelijkheid van de medewerkers van het mortuarium, uitvaartondernemer of verpleegkundigen in het ziekenhuis. Er is een protocol beschikbaar voor de laatste verzorging van de overledene. Nabestaanden die de uitvaart zelf regelen, hebben uiteraard de mogelijkheid om deze emotionele taak uit te besteden. Dat is bijvoorbeeld ook aan te raden als er sprake is geweest van overlijden door een ongeval.

 

Opbaring van de overledene

Na het afleggen van de overledene is er sprake van opbaring. De nabestaanden kiezen waar de opbaring plaatsvindt. Bijvoorbeeld thuis, in het uitvaartcentrum of in het mortuarium. Het lichaam blijft opgebaard tot het moment dat de uitvaart plaatsvindt. Thuis is er de gelegenheid om de overledenen in het eigen bed te laten liggen. Of in een kist. In het mortuarium of uitvaartcentrum komt het lichaam opgebaard in een kist te liggen. De nabestaanden dienen dus bij het zelf regelen van de uitvaart ook een kist uit te kiezen.

 

Grafkist en bloemen

De keuze voor een grafkist is uiteraard zeer persoonlijk en hangt af van het beschikbare budget. Er zijn goedkope en dure grafkisten. Bovendien is er een onderscheid in materiaal en vormgeving. Zo is er de optie om een klassieke kist te kiezen van gelakt massief eikenhout die met sierlijke handvaten is afgewerkt. Of een meer moderne uitvoering met een strakke vormgeving van licht hout. Er is ook een ecologische grafkist beschikbaar die voor een begrafenis biologisch afbreekbaar is. Bij een crematie is er in dat geval sprake van een snelgroeiende houtsoort. Het is mogelijk om zelf een kist voor de uitvaart te maken. Het is dan wel belangrijk om op de wettelijke eisen te letten. De binnenmaat betreft de lichaamslengte plus 15 cm lengte en de breedte is 55 cm.

 

 

De buitenmaat is 205x55x75 cm en voor wat betreft de materialen geldt dat glas, metaal, karton en kunststof niet mogen. De wet schrijft overigens niet voor dat een kist een verplichting is. Het is ook mogelijk om voor een lijkwade te kiezen die gemaakt is van materiaal dat vergankelijk is. Een lijkwade geeft een totaal andere aanblik dan een grafkist, want de contouren van het lichaam zijn zichtbaar. Bij de keuze voor een grafkist past tevens een keuze voor de bloemen. Het is mogelijk om naar een bloemist te gaan en daar uit een brochure een passende keuze te maken. Het rouwboeket of rouwkrans is vervolgens op de kist te plaatsen en vormt onderdeel van de uitvaart. Bloemen zijn een persoonlijke keuze en ook hiervoor geldt dat er geen verplichting is.

 

Vervoer van de overledene

Bij het zelf regelen van de uitvaart is het ook nodig om over het vervoer na te denken. Het is niet zomaar mogelijk om de overledene in de eigen auto weg te brengen. De kist dient namelijk in de auto te passen en tijdens het vervoer bovendien gesloten te zijn. Een kist met daarin een overledene is behoorlijk zwaar. Het is aan te raden om de kist met meer dan twee personen te tillen. Nabestaanden hebben de gelegenheid om zelf de kist te dragen of dit over te laten aan de uitvaartonderneming. Het regelen van rouwvervoer is via de uitvaartondernemer mogelijk of via een daarin gespecialiseerd bedrijf. Een rouwauto heeft als kenmerk dat er een verrijdbare baar is. Daarop komt de kist te liggen.

 

Daarbij is er een registratienummer nodig dat met de overledene correspondeert. Het crematorium of de begraafplaats weet om welk nummer het gaat. Het aanvraagformulier dient ingevuld te zijn. Er is doorgaans een te downloaden formulier beschikbaar op de website van de begraafplaats of het crematorium. Bij een crematie is het nodig om een afspraak te maken bij het crematorium. Tijdens de afspraak vindt er een bespreking plaats van de uitvaart.

Bijvoorbeeld met betrekking tot de gewenste diensten. Dat is in elk geval de technische crematie. Verder is het mogelijk om de ontvangstkamer voor nabestaanden te reserveren. Dat geldt ook voor de aula waar de afscheidsplechtigheid plaatsvindt en de condoleanceruimte met koffietafel.

 

Bij een begrafenis vindt er een afspraak plaats met de begraafplaats. Het is mogelijk om voor een gemeentelijke begraafplaats, kerkelijke begraaflocatie of natuurbegraafplaats te kiezen. Daarbij is er tevens sprake van een keuze bij een gemeentelijke begraafplaats voor een algemeen of particulier graf. De grafrust is minimaal 10 jaar voor een algemeen graf en 20 jaar voor een particulier graf. Het is afhankelijk van de locatie mogelijk om grafrust te verlengen of voor afkoop te kiezen. Dat is wenselijk als er een voorkeur bestaat voor eeuwige grafrust.

 

Afscheidsdienst

Bij het zelf regelen van de uitvaart vormt de afscheidsdienst een vast onderdeel. De invulling van de afscheidsplechtigheid is vrij net als de locatie. De dienst is mogelijk in de aula van een crematorium of begraafplaats. Of in de kerk, maar een andere locatie is uiteraard ook mogelijk. De nabestaanden hebben de keuze om de uitvaart te leiden, maar het is ook mogelijk om een professional in te schakelen. Bij het zelf regelen van de uitvaart geldt dat het aan te raden is om een draaiboek te maken. Muziek vormt een onderdeel van de afscheidsdienst. Het is aan te raden om met vier minuten per lied rekening te houden. Een standaard plechtigheid neemt in totaal ongeveer drie kwartier in beslag en dat biedt ruimte tot drie tot vijf muzieknummers. Het hangt van het aantal sprekers en de speektijd af hoeveel nummers er in te plannen zijn.

 

Per spreker is het aan te raden om met een spreektijd van twee tot tien minuten rekening te houden. Uiteraard is het mogelijk om met de sprekers in overleg te gaan. Bij een standaardduur van de plechtigheid geldt dat er ruimte is voor drie tot vier sprekers. Het mag uiteraard ook bij één spreker blijven. Het is raadzaam om de condoleanceruimte te reserveren voor na de dienst. De aanwezigen hebben dan de gelegenheid om hun condoleances uit te spreken. Tijdens deze gelegenheid is er doorgaans sprake van een koffietafel. Het is mogelijk om daar een andere invulling aan te geven. Per 75 aanwezigen geldt doorgaans een reservering van 45 minuten van de condoleanceruimte. Voor elke 25 extra personen is het mogelijk om met 15 minuten extra rekening te houden.

 

Koffietafel of andere catering

In de condoleanceruimte is er ruimte om een koffietafel te laten verzorgen, Een andere invulling is mogelijk met bijvoorbeeld frisdrank of broodjes. Zelfs drankjes als bier en wijn maken steeds vaker deel uit van het laatste moment van de uitvaart. De wensen voor de catering zijn vooraf uiteraard te bespreken en overeen te komen. Bij de organisatie van de afscheidsdienst op een andere locatie is het uiteraard mogelijk om zelf de catering te verzorgen. Of de catering aan een zelfgekozen cateringbedrijf uit te besteden.

 

Nabestaanden op de hoogte stellen

Het is logisch dat de directe familie en meest naaste personen direct te horen krijgen dat een dierbare is overleden. Doorgaans is de kring rond een overledene groot en zijn deze via een rouwkaart te informeren. Om een nog grotere groep te bereiken, is het zelfs mogelijk om een rouwadvertentie voor de krant op te stellen. Het is dan ook meteen mogelijk om meer informatie te geven over bijvoorbeeld de datum en locatie van de uitvaart. De rouwkaart of rouwadvertentie bevat doorgaans een persoonlijk berichtje of gedichtje. Deze boodschap dient dan om de overledene te eren.

 

Rouwkaart of rouwadvertentie

Een rouwkaart is een overlijdensbericht dat persoonlijk gericht is met verzending via de post. Er is overigens een groot aanbod met rouwkaarten beschikbaar om een keuze uit te maken. Of er is een optie om zelf een rouwkaart te ontwerpen en te laten drukken door een drukkerij naar keuze. Denk dan wel om de levertijd. Het is overigens niet ongebruikelijk om een rouwkaart te sturen naar bekenden van de overledene en een rouwadvertentie te plaatsen. Bij een rouwadvertentie is het van belang om rekening met keuze voor een krant te houden. Bijvoorbeeld met plaatsing van het overlijdensbericht in een regionale krant of in een landelijk dagblad. Daarbij is het mogelijk om rekening te houden met de regionale of landelijke bekendheid van de overledene. Het hangt ook af van de kring rondom de overleden of dat er sprake is geweest van een actief politiek of sociaal leven.

 

Grafmonument of bestemming voor het as

Bij een begrafenis is het gebruikelijk om een grafmonument uit te zoeken. Deze komt pas na de begrafenis op de plek van bestemming te staan. Grafmonumenten zijn in allerlei variaties verkrijgbaar met verschil in materiaal, vorm en afmeting. Er zijn meerdere bedrijven gespecialiseerd in bijvoorbeeld de vervaardiging van grafstenen. Bijvoorbeeld natuurbeeldhouwbedrijven. Bij een crematie komt de as van de overledene niet direct vrij, maar pas na vier weken. Na het vrijgeven van de as zijn er verschillende mogelijkheden beschikbaar. Voor de crematie is het al mogelijk om een keuze te maken, zoals voor het uitstrooien van as op land of op zee. Het is ook mogelijk om een urn uit te zoeken en daar de as in te bewaren. Of een klein deeltje van de as in een fraai sieraad of in een tatoeage te verwerken.

 

Uitvaartverzekering en kostendekking

Bij het zelf regelen van de uitvaart is er sprake van kosten. Het is mogelijk dat de overledene in het verleden een uitvaartverzekering heeft afgesloten. Dat biedt de gelegenheid om in elk geval een deel en misschien zelfs alle uitgaven gedekt te krijgen. Het is bovendien vaak voordeliger om zelf de uitvaart te regelen. Het is soms lastig na te gaan of een overledene een uitvaartverzekering had. Er is wel een manier om daarachter te komen via het Verbond van Verzekeraars. Daar is wel een betaling voor nodig. Anders is het belangrijk om de administratie van de overledene goed door te spitten. Het is goed mogelijk dat er nog een oude uitvaartpolis is waarvan de premiebetaling al een tijd is gestopt. Verder zijn er na de uitvaart uiteraard nog allerlei zaken te regelen. Bijvoorbeeld de verdeling van de erfenis, regelen van belastingzaken en opzeggen van abonnementen.

Uitvaartverzekering vergelijken

Top 4 van Nederland

 

 

yarden

 

 

Bedrag per maand

 

€ 7,94

 

 

Verzekerd tot:

(Vrij te besteden + Natura)

 

€ 8.000,-

Bekijk uw premie

Premie looptijd:
Tot 85 jaar

 

Kinderen gratis meeverzekerd?
Ja

 

 

 

 

dela

 

 

Bedrag per maand

 

€ 8,20

 

 

Verzekerd tot:

(Vrij te besteden + Natura)

 

€ 8.750,-

Bekijk uw premie

Premie looptijd:
Levenslang

 

Kinderen gratis meeverzekerd?
Nee

 

 

 

 

dela

 

 

Bedrag per maand.

 

€ 9,73

 

 

Verzekerd tot:

(Vrij te besteden + Natura)

 

€ 8.000,-

Bekijk uw premie

Premie looptijd:
Tot 80 jaar

 

Kinderen gratis meeverzekerd?
Ja

 

 

 

 

 

 

Bedrag per maand

 

€ 9,14

 

 

Verzekerd tot:

(Vrij te besteden + Natura)

 

€ 8.750,-

Bekijk uw premie

Premie looptijd:
Tot 80 jaar

 

Kinderen gratis meeverzekerd?
Ja

 

 

 

 

Bekijk alle uitvaartverzekeringen op een rij

Een uitvaart is heel persoonlijk. Cremeren of toch begraven? Het antwoord hierop is van invloed de totale waarde van de uitvaartverzekering. Maak daarom een premie berekening om direct te zien hoeveel jij gaat betalen voor je uitvaartverzekering.

Hoge klant tevredenheid 8+

Onze bezoekers waarderen onze service met een 8+ gemiddeld

10.000+ keer afgesloten

Via uitvaartverzekeringcentrum zijn al meer dan 10.000 verzekeringen afgesloten

Bespaar tot 1000 Euro!

Via slim vergelijken kun je honderden euro's besparen op je premie