Joodse uitvaart

Een joodse uitvaart is volledig afgestemd op de tradities en joodse cultuur. Er zijn binnen het jodendom in Nederland verschillende stromingen te onderscheiden. Bijvoorbeeld de liberale, orthodoxe en conservatieve opvatting. De Joodse uitvaart is niet per definitie gelijk voor alle soorten stromingen,

maar vertonen uiteraard wel overeenkomsten. Lejawa is de benaming voor de uitvaart die begint bij het vertrek naar de afscheidsdienst en daar ook eindigt. Er zijn meerdere gebruiken en rituelen van toepassing bij de uitvaart van een overleden jood.

 

Bezoek aan stervende

Het is een heilige plicht volgens het joodse geloof om een bezoek aan een stervende te brengen. Bij het bekend zijn van een overlijden is de persoon die gaat sterven nooit alleen. Het sterfbed is dan ook de plek waar al een bepaald ritueel van toepassing is. Het is de bedoeling dat de laatste fase in het leven zo ongestoord mogelijk verloopt. Het is alleen toegestaan om de stervende persoon aan te raken als deze erom verzoekt.

 

Bij het vermoeden van overlijden vindt er een controle plaats met een watje of veer. Door deze onder de neus te houden, is snel duidelijk of de persoon overleden is. Men sluit de ogen en legt de armen naast het lichaam. Over het lichaam komt een wit laken en er komt bij de overledene een brandende kaars te staan. Deze kaars brandt 24 uur per dag tot het moment van de uitvaart. Uiteraard komt er een arts om de dood officieel vast te stellen.

 

Rituele verzorging

Er is een joodse traditie na het overlijden van een persoon. Het lichaam is volgens het geloof onrein. Daarom vindt er eerst een rituele bewassing plaats. Bijvoorbeeld door een groep van heiligen, zoals de joodse medewerkers van begrafeniscollege Chevra Kaddiesja. Of door een vrijwilliger. De heilige groep haalt overigens het lichaam van de overledene op voor het ritueel wassen. Na het wassen volgt de aankleding met een tachrichim dat uit een wit gewaad bestaat. Bij mannen is het mogelijk dat er sprake is van een gebedsmantel. Deze blijft dan als de kist is gesloten nog voor een deel zichtbaar.

 

Joodse begrafenis

Een crematie is niet toegestaan vanuit de joods-orthodoxe stroming. De keuze valt binnen deze aanhang op een begrafenis. De uitvaart is bij deze stroming overigens sober. De gedachte daarachter is dat men met lege handen komt en met lege handen gaat. Overigens zijn er binnen de liberale stroming joden die wel voor een crematie kiezen. Verder is het binnen het jodendom van belang dat de uitvaart zo snel mogelijk na overlijden plaatsvindt. Het is daarom raadzaam om de uitvaart na het overlijden zo spoedig mogelijk te regelen. Hiervoor is er contact op te nemen met het NIK of met de joodse gemeente.

 

Uitvaartdienst

De joodse uitvaart kent een sobere afscheidsdienst die bijvoorbeeld plaatsvindt in de aula van het uitvaartcentrum. Of in een speciale ruimte bij de begraafplaats. Het is de familie die de grafkist naar het graf dragen.

Bijvoorbeeld met een dragende baar als ondersteuning. Nadat de kist in het graf is gelegd, schept elk familielid een beetje aarde op de kist. Na elke handeling krijgt de schep een plek in de aarde en pakt het volgende familielid de schep op. De aanwezigen nemen verder alleen deel aan het proces om het graf zoveel mogelijk te vullen. Verder is het gebruikelijk om wat aarde uit Israël bij te voegen. Dat geeft de verbintenis met Israël weer. Er is pas ruimte voor troost nadat de uitvaartplechtigheid voorbij is. Overigens dragen de mannen tijdens de uitvaart een keppeltje. Een getrouwde vrouw draagt tijdens de uitvaart een hoed.

 

Soberheid

De soberheid van een joodse uitvaart kenmerkt zich onder meer door het ontbreken van muziek. Bloemen maken doorgaans evenmin deel uit van de uitvaart en er komen ook geen ornamenten of beelden op de kist. De joodse traditie vindt dat er met deze zaken geen sprake is van een toegevoegde waarde. Ook de grafkist straalt eenvoud uit en is veelal gemaakt van vurenhout. Er zitten doorgaans geen handvatten aan de kost. De eenvoud van de kist heeft een bedoeling, want zo is er geen onderscheid tussen arm en rijk. Het is de standaard dat het lichaam met het hoofd in de richting van de Tempel van Jeruzalem gelegd wordt. Eeuwige grafrust is van groot belang voor orthodoxe joden. Dat heeft met het geloof in de wederopstanding te maken. Het lichaam en de ziel verenigen zich dan met elkaar. Er zijn een aantal joodse begraafplaatsen waar eeuwige grafrust mogelijk is.

 

Speciale gebruiken

Er zijn nog een aantal gebruiken die verband houden met het overlijden van een joods persoon. Bijvoorbeeld het aansteken van een kaars of lampje tijdens het rouwjaar. In de rouwweek na het overlijden komt het voor dat de spiegels afgedekt worden in het huis van de overledene. Verder vindt er naar eigen voorkeur van de nabestaanden onthouding van wijn plaats. De uitvaart dient snel geregeld te zijn, maar op sabbat of op joodse feestdagen is er geen joodse uitvaart. De joodse begraafplaatsen zijn dan zelfs dicht voor bezoekers.

 

Rouw na joodse uitvaart

Na de joodse uitvaart is er sprake van een week lang intensieve rouw tijdens de sjivve. Dat betekent onder meer dat de direct nabestaanden in het huis van de overledene blijven. Typerend is de scheur in de kleding van nabestaanden. De snor en baard blijft staan bij de mannen en de vrouwen zijn make-up loos. Er sprake van veel aanloop in het rouwhuis met bezoek van kennissen, vrienden en familie. Het bieden van troost is onderdeel van het bezoek en er is bijvoorbeeld ruimte voor het avondgebed. Ook is het mogelijk om een zogenoemde maaltijd van herstel aan te bieden. Deze maaltijd bestaat uit ei en brood. Bij het bezoeken van een joods graf schrijft het gebruik voor om een steentje bij het graf te leggen. Op deze manier is te zien dat er iemand het graf heeft bezocht.

 

Uitvaartverzekering voor joodse uitvaart

Een joodse uitvaart is sober en daar is bij het afsluiten van een uitvaartverzekeringen op te letten. Het is doorgaans aan te raden om voor een kapitaalpolis te kiezen. Bij een natura uitvaartverzekering is het vaak zo dat bepaalde diensten onderdeel uitmaken van de dekking. Bijvoorbeeld bloem of een grafkist. De gebruiken van een joodse uitvaart laten echter zien dat bloemen niet gewenst zijn. Bovendien is er een voorkeur om de grafkist zo eenvoudig en eigenlijk dus zo goedkoop mogelijk te houden.

Uitvaartverzekering vergelijken

Top 4 van Nederland

 

 

yarden

 

 

Bedrag per maand

 

€ 7,94

 

 

Verzekerd tot:

(Vrij te besteden + Natura)

 

€ 8.000,-

Bekijk uw premie

Premie looptijd:
Tot 85 jaar

 

Kinderen gratis meeverzekerd?
Ja

 

 

 

 

dela

 

 

Bedrag per maand

 

€ 8,20

 

 

Verzekerd tot:

(Vrij te besteden + Natura)

 

€ 8.750,-

Bekijk uw premie

Premie looptijd:
Levenslang

 

Kinderen gratis meeverzekerd?
Nee

 

 

 

 

dela

 

 

Bedrag per maand.

 

€ 9,73

 

 

Verzekerd tot:

(Vrij te besteden + Natura)

 

€ 8.000,-

Bekijk uw premie

Premie looptijd:
Tot 80 jaar

 

Kinderen gratis meeverzekerd?
Ja

 

 

 

 

 

 

Bedrag per maand

 

€ 9,14

 

 

Verzekerd tot:

(Vrij te besteden + Natura)

 

€ 8.750,-

Bekijk uw premie

Premie looptijd:
Tot 80 jaar

 

Kinderen gratis meeverzekerd?
Ja

 

 

 

 

Bekijk alle uitvaartverzekeringen op een rij

Een uitvaart is heel persoonlijk. Cremeren of toch begraven? Het antwoord hierop is van invloed de totale waarde van de uitvaartverzekering. Maak daarom een premie berekening om direct te zien hoeveel jij gaat betalen voor je uitvaartverzekering.

Hoge klant tevredenheid 8+

Onze bezoekers waarderen onze service met een 8+ gemiddeld

10.000+ keer afgesloten

Via uitvaartverzekeringcentrum zijn al meer dan 10.000 verzekeringen afgesloten

Bespaar tot 1000 Euro!

Via slim vergelijken kun je honderden euro's besparen op je premie