Meeverzekering kinderen

Bij het afsluiten van een uitvaartverzekering kan er ook overwogen om meteen voor de kinderen een uitvaartpolis af te sluiten. Overigens zijn er verzekeraars die standaard een dekking bieden voor kinderen die gratis mee kunnen worden verzekerd op de uitvaartpolis voor de ouders. Als het kind dan de leeftijd van 18 jaar bereikt, kan zelfstandig een uitvaartverzekering worden afgesloten. Het is echter ook mogelijk om als er een kind geboren wordt, direct na de geboorte een uitvaartpolis af te sluiten op naam van het kind.\

 

Gratis meeverzekerd tot 18 jaar


Bij het afsluiten van een uitvaartverzekering wordt doorgaans de vraag gesteld of er minderjarige kinderen zijn. Als het een bevestigend antwoord is, dan kan dat vermeld worden op de polisaanvraag. Het is echter wel aan te raden om dan na te gaan wat de voorwaarden zijn bij het overlijden van het kind. Vaak is het zo dat er niet het volwaardige bedrag wordt uitbetaald tot een bepaalde leeftijdsgrens. Indien een zelfstandige uitvaartpolis gewenst is voor de kinderen, dan is dat uiteraard mogelijk om die bij dezelfde verzekeraar af te sluiten.
Kinderen en voorwaarden uitvaartverzekering
In principe kunnen kinderen tot een leeftijd van 18 jaar gratis worden meeverzekerd op de uitvaartpolis van een van de ouders. Er kunnen dan wel andere voorwaarden van toepassing zijn als het kind komt te overlijden in vergelijking met het overlijden van de hoofdverzekerde. Bijvoorbeeld een lager uit te keren bedrag. Het is voor iedereen aan te raden om een uitvaartverzekering af te sluiten, zodat nabestaanden niet met die financiële zorg worden opgezadeld. Bij de geboorte van een kind kan het eveneens wenselijk zijn om een uitvaartpolis af te sluiten of dat nu zelfstandig of bij de polis van de ouders op zal zijn.