Loop ik risico zonder uitvaartverzekering?

De persoon die geen uitvaartverzekering afsluit loopt in principe geen risico, maar de nabestaanden wel. Het enige risico dat iemand zonder uitvaartverzekering loopt, is dat de uitvaart niet op een manier uitgevoerd wordt, zoals zelf gewenst werd.
Nabestaanden kunnen aansprakelijk worden gesteld voor de kosten van een uitvaart als daar opdracht toe wordt verleend. Indien er sprake is van een erfgenaam, kan deze voor een grote financiële last komen te staan. Het is voor nabestaanden in elk geval een onwenselijke situatie als een overleden dierbare geen uitvaartverzekering heeft afgesloten. Ook indien de gemeente uiteindelijk opdraait voor de uitvaart als niemand anders daartoe het initiatief neemt, kunnen de kosten eventueel worden verhaald. Het is dan ook beter de risico’s voor nabestaanden te voorkomen door wel een uitvaartverzekering af te sluiten.