Kan de uitvaartpolis beëindigd worden?

De uitvaartverzekering kan stopgezet worden door deze af te kopen. In dat geval is de verzekerde niet meer verplicht om premie te betalen en er zal door de verzekeraar een bedrag worden uitgekeerd.