• Alles
  • Afscheidsplechtigheid
  • Kosten uitvaart
  • Overlijden
  • Tips
  • Typen uitvaart en info
  • Uitvaart voor
  • Verzekeringsinformatie

Overlijdensuitkering voor nabestaanden

Een overlijdensuitkering is een begrip dat in dit geval betrekking heeft op het maandinkomen van de overledene. De nabestaanden ontvangt...

Rouwkaart als overlijdensbericht

Na het overlijden van een dierbare zijn de direct nabestaanden daar doorgaans als eerste van op de hoogte. Het is...

Overlijdensverklaring voor overlijdensakte

Om een overlijdensakte te verkrijgen is er een overlijdensverklaring nodig. De verklaring dient als schriftelijk bewijs van iemands overlijden. Het...

Procedure bij overlijden in het buitenland

Bij het overlijden in het buitenland is het belangrijk dat het lichaam overkomt naar Nederland. De procedure bij overlijden in...

Obductie voor vaststellen doodsoorzaak

Als er sprake is van obductie vindt er om de doodsoorzaak vast te stellen een onderzoek plaats. In plaats van...

Overlijden en hypotheek

Na het overlijden van een dierbare bestaat de mogelijkheid dat er nog een hypotheek is. Het is zeker een belangrijk...

Checklist regelzaken bij overlijden

Bij het overlijden van een dierbare komt er veel op de nabestaanden af. Er zijn veel zaken om te regelen....

Vergoeding voor rouwboeket

Een rouwboeket maakt onderdeel uit van de uitvaart. Het is een boeket met een laatste groet. De uitvaartverzekering is uiteraard...

Ritueelbegeleider en vergoeding

Het afscheid van een dierbare is een persoonlijk moment. Het is mogelijk om hiervoor een ritueelbegeleider in te schakelen. Er...

Uitvaartverzekeringen vergelijken

Uitvaartverzekeringen vergelijken bij meerdere verzekeraars loont de moeite. Vooral als de consument zich bewust is van de premie en geboden...

Inzicht in uitvaartverzekeringen

Uitvaartverzekeringen vormen geen ingewikkelde materie, maar er is wel enige aandacht voor nodig om inzicht te krijgen. Bij de keuze...

Opzeggen van de uitvaartverzekering

Het opzeggen van de uitvaartverzekering is mogelijk. Het is wel zo dat er sprake is van kosten bij opzegging. Er...

Euthanasie en uitvaartverzekering

Euthanasie heeft mogelijk tot gevolg dat er sprake is van beperkende voorwaarden voor de uitvaartverzekering. Het is dus mogelijk dat...

Uitbreiding uitvaartverzekering

Het afsluiten van een uitvaartverzekering vindt doorgaans op jonge leeftijd al plaats. Op dat moment is het al belangrijk om...

Uitvaartverzekering en overlijdensrisicoverzekering

Er is een verschil tussen een uitvaartverzekering en een overlijdensrisicoverzekering. Daarnaast zijn er enkele overeenkomsten. Een overlijdensrisicoverzekering sluit men nog...

Uitvaartverzekering en renseignering

Renseignering is een begrip dat indirect verbonden is aan een uitvaartverzekering. Het gaat bij dit begrip namelijk om de wettelijke...

Overstappen uitvaartverzekering

Het overstappen van uitvaartverzekering is minder gebruikelijk dan bij andere verzekeringen. Het is echter wel mogelijk en er zijn ook...

Oude uitvaartverzekering

Een oude uitvaartverzekering is niet altijd gemakkelijk te vinden door nabestaanden. Bij een bestaande uitvaartpolis is aan bankafschriften bijvoorbeeld te...

Uitvaartverzekering en gezondheidsverklaring

Bij het afsluiten van een uitvaartverzekering bestaat de mogelijkheid dat er een gezondheidsverklaring nodig is. Een medische verklaring bestaat uit...

Uitvaartverzekering en 14 dagen bedenktijd

Bij het online afsluiten van een uitvaartverzekering is er een bedenktijd van 14 dagen. In deze periode is het mogelijk...

Grafkist voor uitvaart

De overledenen komt in een grafkist te liggen. Het is de taak van de nabestaanden om deze uit te zoeken....

Bloemen voor de uitvaart

Het is gebruikelijk om bloemen voor de uitvaart te regelen. Op de grafkist prijkt doorgaans een rouwstuk van de nabestaanden....

Muziek tijdens de uitvaart

Tijdens de uitvaart is muziek een belangrijk onderdeel. De overledene heeft misschien zelf vooraf muziek uitgekozen. Of anders kiezen de...

Toespraak tijdens een uitvaart

Een toespraak tijdens een uitspraak is heel gebruikelijk. Het is mogelijk om dat als nabestaanden te doen, maar een professionele...

Veelgestelde vragen afscheidsplechtigheid

De uitvaart kent een aantal verschillende onderdelen, waar de afscheidsplechtigheid een van is. Het is een bijeenkomst waar de nabestaanden...

Uitvaartverzekering voor een baby

Een uitvaartverzekering voor een baby is niet het eerste waar men aan denkt als er een kleintje op komst is....

Studenten uitvaartverzekering

Een studenten uitvaartverzekering is voordelig. Dat komt door de jonge leeftijd en de mogelijkheid om een lange looptijd te nemen....

Uitvaartverzekering voor ouderen

Het is tot op hoge leeftijd mogelijk om een uitvaartverzekering voor ouderen af te sluiten. Het verschilt wel per verzekeraar...

Afsluiten uitvaartverzekering bij ziekte

Het afsluiten van een uitvaartverzekering bij ziekte kent een wat andere procedure. Het gaat dan bijvoorbeeld om een chronische of...

Crematie of begrafenis van huisdieren

Een crematie of begrafenis van huisdieren is tegenwoordig heel gebruikelijk. Een huisdier vormt in deze tijd vaak onderdeel van het...

Wilsverklaring

Een wilsverklaring heet ook wel een laatste wilsbeschikking. Deze verklaring bevat bijvoorbeeld informatie over hoe de uitvaart eruit moet komen...

Uitvaartverzorger

Na het overlijden van een dierbare is het belangrijk om met de uitvaartverzorger contact op te nemen. Dat is een...

Culturele uitvaart

Een culturele uitvaart is afgestemd op de rituelen en gebruiken die bij een bepaalde cultuur horen. In Nederland is er...

Joodse uitvaart

Een joodse uitvaart is volledig afgestemd op de tradities en joodse cultuur. Er zijn binnen het jodendom in Nederland verschillende...

Islamitische uitvaart

Een islamitische uitvaart krijgt op een religieuze manier vorm. Er zijn verschillende tradities, regels en rituelen van toepassing. Het is...

Elektrisch cremeren

Elektrisch cremeren is een crematie waarbij er sprake is van het verhitten van de oven met verwarmingselementen. Het heeft een...

Donorregister

Het Donorregister biedt duidelijkheid omtrent het vastleggen van organen en weefsels na het overlijden. Het is mogelijk om aan te...

Crematie als uitvaart

Een crematie als uitvaart komt steeds vaker voor. Dat heeft onder meer te maken met de kosten. Een begrafenis is...

Zelf een uitvaart regelen

Het zelf regelen van een uitvaart is veel goedkoper, maar niet de gemakkelijkste zaak. Het is vaak een emotionele tijd...

Overlijden en social media account

Social media zijn bij leven voor een groot aantal van mensen erg belangrijk. Na het overlijden heeft de overleden persoon...

Rouwadvertentie plaatsen

Een rouwadvertentie is een vorm van een algemene kennisgeving met de bekendmaking van een overlijden. De inhoud en het doel...

Nalatenschap regelen

Het regelen van een nalatenschap doet lang niet iedereen. Het komt op de lange baan of men denkt er niet...

Post op naam van overledene

Post dat op naam van een overledene binnenkomt brengt emoties met zich mee. Het is ongewenst als er geadresseerde reclame...

Dankbetuiging van nabestaanden

Een dankbetuiging van de nabestaanden laat zien dat het medeleven of condoleances belangrijk is geweest. Doorgaans vindt de dankbetuiging op...

Condoleancetekst

Een condoleancetekst is uiteraard zeer persoonlijk. De nabestaanden verkeren in een emotionele tijd en een passende condoleance biedt enige troost....

Uitvaart in het buitenland

Een uitvaart in het buitenland varieert in kosten per land. Japan is bijvoorbeeld een duur land voor een uitvaart en...

Kosten van een crematie

De kosten van een crematie bestaan uit verschillende onderdelen. De gemiddelde prijs is ongeveer tussen de 6.000 euro en 8.000...

Uitvaartverzekering met waardevastheid

Ieder jaar is er sprake van de stijging van de uitvaartkosten. De stijging komt gemiddeld uit tussen anderhalf en vierenhalf...

Vrijstelling Box 3 voor uitvaartverzekering

Er gelden speciale regels voor kapitaalverzekeringen waarbij een bedrag in één keer vrijkomt. Over het algemeen is het zo dat...

Premies uitvaartverzekering in één keer voldoen

Het in één keer voldoen van alle premies van de uitvaartverzekering betekent dat er sprake is van een koopsompolis. Het...

Afkopen uitvaartverzekering

Het afkopen van een uitvaartverzekering betekent dat er een stopzetting plaatsvindt van de polis voordat de looptijd voorbij is. De...

Uitvaartdeposito in plaats van uitvaartverzekering

Een uitvaartdeposito is een alternatief als een uitvaartverzekering geen optie is. Bijvoorbeeld door de leeftijd of omdat er geen medische...

Advies bij niet betaalde premie uitvaartverzekering

Indien een premie van de uitvaartverzekering een keer niet is betaald, hoeft dat niet direct een probleem te zijn. Misschien...

Uitvaartkosten

De uitvaartkosten zijn afhankelijk van de invulling van de uitvaart. Dat betekent dat de persoonlijke voorkeur een grote rol speelt....

Kosten en premie van de uitvaartverzekering

De premie is een van de kosten van de uitvaartverzekering. In ruil voor de premie is er sprake van een...

Geen fiscale aftrek premie uitvaartverzekering

De premie van de uitvaartverzekering is fiscaal niet aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. In het verleden was dat wel het geval,...

Goedkoopste uitvaartverzekering afsluiten

De goedkoopste uitvaartverzekering uitkiezen om voordelig uit te zijn, is een prima uitgangspunt om een vergelijking te maken. Er is...

Distributiekosten bij afsluiten uitvaartverzekering

Bij het afsluiten van een uitvaartverzekeringen is er sprake van distributiekosten. Dit zijn kosten die de uitvaartverzekeraar eenmalig in rekening...

Verschillen in grafkosten

Er zijn meerdere aspecten waarop gelet kan worden bij het afsluiten van een uitvaartverzekering. De grafkist kost geld, maar ook...

Premieverschil kan oplopen tot 3.000 euro

Er worden regelmatig onderzoek uitgevoerd, waarbij er naar de verschillen tussen verzekeraars wordt gekeken die bijvoorbeeld uitvaartverzekeringen aanbieden. Zo is...

Productinformatie

Productinformatie over uitvaartverzekeringen heeft betrekking op verschillende onderdelen. Bijvoorbeeld over de vergoedingen voor aan te schaffen producten voor de uitvaart. Het gaat dan onder meer om de vergoeding van rouwboeketten of voor rituele begeleiding. De productinformatie heeft eveneens betrekking in het verkrijgen van meer inzicht in de uitvaartpolis. Of op de manier waarop het mogelijk is om een uitvaartpolis op te zeggen of uit te breiden. Zo zijn er allerlei onderwerpen waarover hier uitgebreide informatie beschikbaar is. Daarmee is het mogelijk om de kennis over het onderwerp te vergroten. Die kennis komt van pas bij het vergelijken van uitvaartpolissen en afsluiten van een uitvaartverzekering. Of voor het regelen van een uitvaart.

 

Productinformatie voor vergelijken uitvaartverzekering

Het is zinvol om uitvaartpolissen met elkaar te vergelijken. Dat is niet alleen omdat er verschil is in premie. Er zijn ook verschillen in de dekking, soort polis en klantbenadering. Het is belangrijk dat u zich als het ware vertrouwd voelt bij een uitvaartverzekering. De geboden service is een belangrijke maatstaf om dat te beoordelen. Verder is het natuurlijk van belang dat de uitvaartverzekeraar het product heeft dat u zoekt. Bijvoorbeeld een naturapolis, koopsompolis of kapitaaluitvaartverzekering. De productinformatie die wij in algemene zin bieden, zorgt voor inzicht in belangrijke aspecten voor het maken van een vergelijking. Deze informatie is dus te benutten om tot een goede keuze te komen. Daarbij is het uiteraard belangrijk om de vergelijking te maken op basis van de gewenste uitvaart. Bijvoorbeeld een begrafenis of crematie.

Productinformatie voor afsluiten uitvaartverzekering

Het is verder belangrijk om inzicht te hebben in de kosten van bijvoorbeeld een uitvaart. Daar is de dekking van de uitvaartpolis namelijk bij het afsluiten op af te stemmen. Daarnaast is het bijvoorbeeld handig om te weten dat er opties zijn voor verschillende doelgroepen. Bijvoorbeeld als het gaat om het meeverzekeren van kinderen. Of het apart afsluiten van een verzekering voor een baby of kind. Zo vormen studenten ook een doelgroep voor wie het belangrijk is om over het verzekeren van uitvaartkosten na te denken. De productinformatie voorziet in uitgebreide informatie over verschillende doelgroepen. Er is zelfs aparte informatie over een dekking van kosten voor een uitvaart van huisdieren.

 

Productinformatie over de uitvaart

De uitvaart is voor een ieder persoonlijk vorm te geven. Dat dient dan wel bij leven gedaan te worden. Bijvoorbeeld met een wilsbeschikking. Dat helpt nabestaanden om de uitvaart naar de laatste wens uit te voeren. De informatie die hier beschikbaar is over uitvaarten varieert van algemeen naar specifiek. Bijvoorbeeld hoe een Joodse uitvaart vorm krijgt of wat de rituelen zijn bij een culturele uitvaart. Zo is er ook informatie beschikbaar over het donorregister en de ontwikkelingen met betrekking tot het elektrisch cremeren. Maak vooral gebruik van alle nuttige informatie om uw kennis aangaande uitvaartkosten, vormgeving van de uitvaart en uitvaartverzekeringen te vergroten. Heeft u nog geen uitvaartpolis, maar ook geen spaargeld of andere manier om de uitvaart te bekostigen? Bereken dan vrijblijvend de premies en sluit online een uitvaartverzekering af bij een uitvaartverzekeraar naar keuze.