Privacyverklaring

Uitvaartverzekeringcentrum.nl ontvangt bezoekers op de website van wie er persoonsgegevens kunnen worden verwerkt of gebruikt die privacygevoelige informatie bevatten. Bijvoorbeeld omdat u als bezoeker van deze website gebruikmaakt van de aangeboden service. Of omdat uzelf gegevens invult op deze website. Deze privacyverklaring heeft betrekking op persoonsgegevens en op het IP-adres, waarvan het laatste gebruikt wordt om de website optimaal te laten functioneren. Het opslaan van IP-adressen is een geautomatiseerd proces. Met betrekking tot de persoonsgegevens gaat het onder meer indien van toepassing om de naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres.

 

Gebruik van persoonsgegevens

Uitvaartverzekeringcentrum.nl heeft de mogelijkheid om persoonsgegevens van bezoekers te verwerken indien er bijvoorbeeld van diensten op deze website gebruik gemaakt wordt. Wij respecteren de privacy van gebruikers van onze website en zorgen ervoor dat er sprake is van een vertrouwelijke behandeling van deze gegevens. Er is dan ook sprake van een zorgvuldige en beveiligde verwerking van privacygevoelige gegevens. Door een bezoek aan onze website te brengen, worden er automatisch al gegevens achtergelaten, zoals het IP-adres. Indien er persoonsgegevens worden achtergelaten op deze website, worden deze uitsluitend verzameld, bewaard of gebruikt als u deze gegevens op eigen initiatief heeft achtergelaten. Uw persoonlijke gegevens worden door ons niet voor andere doeleinden gebruikt indien er niet vooraf toestemming voor is gegeven. Wij verwerken de persoonlijke gegevens op basis van de regels die de Algemene Verordening Gegevensbescherming voorschrijven.

Doel van gebruik persoonsgegevens
Persoonsgegevens kunnen door Uitvaartverzekeringcentrum.nl gebruikt worden voor verschillende doeleinden. Bijvoorbeeld om toegang tot deze website te verkrijgen en van de functionaliteiten gebruik te maken. Het verkrijgen van inzicht in het gebruik van bezoekers van deze website om op basis daarvan verbeteringen aan te brengen. Ook bieden wij reclame aan die aansluit op datgene waar bezoekers van onze website naar op zoek zijn. Tevens is er sprake van een informerend doel om bezoekers uitgebreide informatie te verstrekken over verschillende uitvaartverzekeringen van uiteenlopende verzekeraars. Verder kan het gebruik van persoonsgegevens dienst doen om fraude en misbruik van deze website tegen te gaan.

 

Bewaartermijn en vertrouwelijkheid

Indien er van persoonsgegevens gebruik wordt gemaakt door deze te bewaren en/of te gebruiken, geldt er een bewaartermijn in die zin dat gegevens niet langer bewaard worden dan nodig is om een doel te bereiken, zoals in deze privacystatement is omschreven. Indien er sprake is van een wettelijke bewaartermijn houden wij daar uiteraard rekening mee. Uw persoonsgegevens zijn in veilige handen en verstrekken wij niet op eigen initiatief aan derden. De gegevens die u via deze website bij een andere partij verstrekt, vallen onder de strekking van de privacyverklaring van die betreffende partij. Deze privacyverklaring heeft dan ook geen betrekking op websites van anderen die op basis van links verbonden zijn met deze website.

 

Cookies

Op de website van Uitvaartverzekeringcentrum.nl wordt er van cookies gebruikgemaakt. Een cookie is een klein tekstbestandje dat op uw eigen computer opgeslagen wordt bij het bezoeken van bepaalde websites. Wij maken gebruik van cookies om de website beter te laten functioneren. Wij krijgen met de cookies bijvoorbeeld inzicht in het gedrag van bezoekers en kunnen de website op basis daarvan verder optimaliseren.

De inhoud van deze privacyverklaring kan gewijzigd worden, zodat bezoekers van deze website een eigen verantwoordelijkheid hebben ten aanzien van het op de hoogte komen van eventuele wijzigingen.