Uitvaartportefeuille Facultatieve in handen van ASR

De portefeuille met verzekeringen van de Facultatieve Groep is in handen van ASR gekomen. Het gaat daarbij om ongeveer een totaal van zeventigduizend uitvaartpolissen. Deze uitvaartverzekeringen vertegenwoordigen een waarde van meer dan een miljoen euro.
De uitvaartverzekeringen zijn ondergebracht bij ASR Levensverzekering NV. De directeur van deze verzekeringsmaatschappij heeft laten weten dat er met deze overname een sterke positie wordt bemachtigd op de markt van uitvaartverzekeringen. De overname biedt meerdere synergievoordelen en vormt het perspectief om een verdere groei mogelijk te maken. Een klein deel van de uitvaartverzekeringen bestaat uit Franse polissen en deze worden aan een andere partij overgedragen.
Met de verkoop van de verzekeringsportefeuille voor uitvaartdekkingen heeft de Facultatieve Groep de uitvaartverzekeringsactiviteiten beëindigd. De aandacht kan dan ook weer op andere zaken worden gericht, zoals op het exploiteren van crematoria en op het produceren van crematieovens. De huidige marktsituatie is aanleiding geweest om een andere weg in te slaan. Bij de overname is wel overeengekomen dat de rechten van de verzekerden geen wijzigingen zullen ondergaan.