De kosten van de uitvaart zijn gebaseerd op de wensen van de verzekerde. Bij de keuze voor een begrafenis vallen de uitvaartkosten hoger uit in vergelijking met de keuze voor een crematie. Bij de optie voor een natura polis, kan de verzekerde vooraf al bekend maken wat de wensen zijn. Dat wordt gedaan met behulp van een lijst met beschikbare diensten, waar een keuze uit kan worden gemaakt.