Uitvaart in het buitenland

Een uitvaart in het buitenland varieert in kosten per land. Japan is bijvoorbeeld een duur land voor een uitvaart en...

Kosten van een crematie

De kosten van een crematie bestaan uit verschillende onderdelen. De gemiddelde prijs is ongeveer tussen de 6.000 euro en 8.000...

Uitvaartverzekering met waardevastheid

Ieder jaar is er sprake van de stijging van de uitvaartkosten. De stijging komt gemiddeld uit tussen anderhalf en vierenhalf...

Vrijstelling Box 3 voor uitvaartverzekering

Er gelden speciale regels voor kapitaalverzekeringen waarbij een bedrag in één keer vrijkomt. Over het algemeen is het zo dat...

Premies uitvaartverzekering in één keer voldoen

Het in één keer voldoen van alle premies van de uitvaartverzekering betekent dat er sprake is van een koopsompolis. Het...

Afkopen uitvaartverzekering

Het afkopen van een uitvaartverzekering betekent dat er een stopzetting plaatsvindt van de polis voordat de looptijd voorbij is. De...

Uitvaartdeposito in plaats van uitvaartverzekering

Een uitvaartdeposito is een alternatief als een uitvaartverzekering geen optie is. Bijvoorbeeld door de leeftijd of omdat er geen medische...

Advies bij niet betaalde premie uitvaartverzekering

Indien een premie van de uitvaartverzekering een keer niet is betaald, hoeft dat niet direct een probleem te zijn. Misschien...

Uitvaartkosten

De uitvaartkosten zijn afhankelijk van de invulling van de uitvaart. Dat betekent dat de persoonlijke voorkeur een grote rol speelt....

Kosten en premie van de uitvaartverzekering

De premie is een van de kosten van de uitvaartverzekering. In ruil voor de premie is er sprake van een...

Kosten van de uitvaart

De kosten van een uitvaart zijn lang niet altijd duidelijk voor iedereen. Er is vaak onwetendheid over wat de kosten van bijvoorbeeld een crematie of begrafenis zijn. Dat maakt het ook lastig om een juiste keuze voor het afsluiten van een uitvaartverzekering te maken. Of als iemand al een uitvaartpolis heeft, is het de vraag of de dekking voldoende is voor de uitvaartkosten. Het is daarom zinvol om wat meer inzicht te krijgen in de kosten die met een crematie of uitvaart gepaard gaan. Er zijn altijd een aantal standaardkosten en daarnaast zijn de uitgaven onder meer afhankelijk van de wensen van de verzekerde. Of van de wensen van de nabestaanden als de verzekerde daar zelf geen voorkeur over heeft uitgesproken.

 

Standaard uitvaartkosten

Er zijn een aantal kosten die standaard deel uitmaken van het organiseren van een uitvaart. Bijvoorbeeld de kosten van verzorging en opbaring van de overledene. Ook het transport van het lichaam maakt onderdeel uit van de uitvaartkosten. Dat er sprake is van standaardkosten betekent overigens niet dat er geen variatie is in de hoogte van de uitgaven. Die variëren bijvoorbeeld ook per uitvaartondernemer. Verder is er sprake van kosten voor de uitvaart in de vorm van een crematie of begrafenis. Een crematie is daarbij goedkoper dan een begrafenis, waarbij er variatie is in de kosten van grafrechten. Die verschillen per gemeente en begraafplaats. De gemiddelde kosten voor een uitvaart komen ongeveer uit op een bedrag van 7.500 euro. Dat is nu in elk geval het gemiddelde, maar over vijf of tien jaar zijn deze uitvaartkosten hoger. Die stijgen namelijk in de loop der jaren.

Variabele uitgaven

Iedere uitvaart is naar wens uit te voeren. Er zijn wat dat betreft veel keuzes te maken. Bijvoorbeeld voor het wel of niet plaatsen van een rouwadvertentie, aantal rouwkaarten, keuze voor bloemen en de uitvaartdienst. De uitgaven zijn te dekken uit het kapitaal dat vrijkomt na uitkering van het verzekerd bedrag van de uitvaartverzekering. Of uit de aangeboden diensten bij een naturapolis. Bij een naturapolis is het mogelijk dat de vrije keuze meer beperkt is. Uiteraard is het altijd mogelijk om extra diensten aan te kopen die zelf bekostigd worden. Bijvoorbeeld als er geen dekking is vanuit de uitvaartverzekering. De uitvaartdienst zelf brengt ook kosten met zich mee die variabel zijn. Denk maar aan het inhuren van sprekers of aan live muziek, maar ook aan de catering. Een koffietafel is traditioneel, maar er is steeds meer vraag naar een andere invulling.

 

Dekking kosten vanuit uitvaartverzekering

Het is voor een ieder die geen spaargeld heeft van belang om de kosten van de uitvaart vooraf te regelen. Dat is heel simpel mogelijk met het afsluiten van een uitvaartverzekering. De kosten daarvan variëren ook en zijn zeker afhankelijk van de wensen ten aanzien van de uitvaart. Het is belangrijk om bij de kosten voor de uitvaart een passende dekking te vinden. Daarbij is ook rekening te houden met de te betalen premie. Het is namelijk zo dat de premieverschillen over een lange looptijd tot wel 3.000 euro kunnen oplopen.