Uitvaartverzekeringen

Het is via deze website mogelijk om uitvaartverzekeringen met elkaar te vergelijken en rechtstreeks af te sluiten bij de uitvaartverzekeraar. Onder de noemer van uitvaartverzekeringen zijn er verschillende soorten polissen te onderscheiden. Bijvoorbeeld een vrij te besteden uitvaartpolis of een natura polis. Wij treden voor verschillende uitvaartverzekeraars op als informerende partij voor bezoekers van onze website. In de praktijk betekent dat wij informatie over uitvaartverzekeringen verstrekken die onze bezoekers rechtstreeks bij de verzekeraar kunnen afsluiten. De premie in de vorm van een bedrag per maand en het verzekerde bedrag worden daarbij vermeld. Er dient uiteraard altijd een premieberekening op basis van de eigen situatie uitgevoerd te worden.

 

Actuele informatie op deze website

Het komt voor dat uitvaartverzekeraars hun premies of voorwaarden wijzigen. Wij streven ernaar om op deze website altijd de actuele informatie van deze partijen te vermelden. Voor eventuele wijzigingen zijn wij afhankelijk van derden in de vorm van bijvoorbeeld dataleveranciers. Het kan dus voorkomen dat ondanks onze zorgvuldigheid op een gegeven moment minder actuele informatie beschikbaar is. De informatie op de website van Uitvaartverzekeringcentrum.nl is op objectieve wijze tot stand gekomen. Ook hiervoor geldt dat er zich eventuele wijzigingen in de informatie kunnen voordoen, waarbij wij voor een tijdige aanpassing afhankelijk zijn van de gegevensverstrekking van andere bronnen. In de verzekeringsmarkt zijn er verzekeraars die welwillend zijn om premies aan ons bekend te maken. Indien wij de beschikking hebben over deze gegevens tonen wij deze op de website. Mocht een partij niet mee willen werken en geen informatie afstaan dan tonen wij daarvan geen informatie over de uitvaartverzekering op onze website. Het is dan niet mogelijk om deze in de vergelijking mee te nemen vanwege het ontbreken van informatie.

Het is altijd ons streven om u de beste mogelijke service te bieden. In dat kader is het belangrijk dat er bij het gebruikmaken van deze website en eventueel terechtkomen bij een uitvaartverzekeraar er juiste gegevens worden verstrekt. Mocht er zich een wijziging in de gegevens voordoen dan is het belangrijk om deze gegevens te melden aan de betreffende partij. Bijvoorbeeld als het gaat om een verhuizing. Een opgegeven emailadres dient uiteraard geldig te zijn om via dat kanaal informatie te kunnen ontvangen.

 

Onafhankelijkheid

Uitvaartverzekeringcentrum.nl treedt op als onafhankelijke partij die vooral een informerende functie heeft ten aanzien van het bieden van de mogelijkheid om uitvaartverzekeringen met elkaar te vergelijken. De aanbieders van deze uitvaartverzekeringen hebben geen zeggenschap over de activiteiten die wij uitvoeren en geen invloed op de informatie die wij beschikbaar stellen op onze website. Als onafhankelijke partij stellen wij consumenten in de gelegenheid om op basis van de beschikbare informatie zelfstandig en onder eigen verantwoordelijkheid een keuze te maken voor het afsluiten van een uitvaartverzekering bij een bepaalde aanbieder. Mocht er via onze website een uitvaartverzekering door een bezoeker worden afgesloten dan geldt dat daarvoor of een vaste vergoeding wordt geboden of dat er provisie wordt toegekend door de uitvaartverzekeraar waar het product is afgenomen. De hoogte van de vergoeding of provisie is onze beloning voor het bieden informatie en van een vergelijkende service voor uitvaartverzekeringen.