Wat wordt bedoeld met carenzjaren?

De term carenzjaren of carenzperiode wordt regelmatig gebruikt in de polisvoorwaarden van een uitvaartverzekering. De term heeft betrekking op de periode waarin er nog geen sprake is op een volledig recht op uitbetaling van het verzekerd bedrag.

Bij uitvaartverzekeringen ligt de carenzperiode doorgaans op 2 jaar. Er wordt gebruik gemaakt van carenzjaren om te voorkomen dat er misbruik plaatsvindt met betrekking tot het afsluiten van een uitvaartverzekering. Een verzekeraar zal bijvoorbeeld ook geen brandverzekering laten afsluiten op het moment dat het huis al in brand staat. Op het moment dat de verzekerde een groot risico loopt om te overlijden, bijvoorbeeld als er sprake is van een terminale ziekte, dan geldt dat de polis wel kan worden afgesloten met toepassing van carenzjaren.
Overigens kan de verzekeraar wel uitkeren indien de verzekerde tijdens de carenzperiode komt te overlijden. Er kan dan bijvoorbeeld een lager bedrag dan het verzekerd bedrag worden uitgekeerd. In andere gevallen keert de verzekeraar bijvoorbeeld niet uit, maar wordt wel de reeds voldane premie vermeerderd met rente uitbetaald. Er zijn ook verzekeraars die geen carenzperiode in de voorwaarden van de polis hebben opgenomen. Wel geldt altijd dat er een gezondheidsverklaring moet worden ingevuld. Indien dan blijkt dat de verzekeraar risico loopt, kan alsnog besloten worden om een carenzperiode in de polisvoorwaarden op te nemen.

 

Medische acceptatie

Bij het afsluiten van een uitvaartpolis kan er sprake zijn van een beoordeling van de gezondheid.

Het gaat hier dan om de medische acceptatie op basis van een gezondheidsverklaring die ingevuld dient te worden door de verzekerde. De verklaring over de gezondheid kan aanleiding zijn voor een medische acceptatie, waarna de uitvaartverzekering kan worden afgesloten. Het kan ook zo zijn dat er sprake is van een directe acceptatie zonder dat er een gezondheidsverklaring ingevuld hoeft te worden. De uitvaartverzekeraar loopt dan echter wel een risico. Het kan bijvoorbeeld wel heel slecht gaan met de gezondheid zonder dat de verzekeraar dit weet omdat er sprake is geweest van directe acceptatie. Dat risico kan dan verlaagd worden door de verzekeraar door een wachttijd in te stellen die aangeduid wordt met carenzjaren.
Indien er wel een gezondheidsverklaring is ingevuld en daaruit blijkt dat een medische acceptatie niet mogelijk is, kan alsnog een polis worden afgesloten, maar dan wel een polis met meer carenzjaren dan de standaard twee jaar die veelal wordt gebruikt. De verzekeraar heeft dan de mogelijkheid te bepalen om hoeveel jaren het gaat voordat er aanspraak gemaakt kan worden op het volledige bedrag van de uitkering. Door een wachttijd toe te passen, wordt het risico van de verzekeraar uiteraard verkleind. Indien de verzekerde om medische redenen al snel na aanvang van de polis komt te overlijden is het totale bedrag dat aan premie is niet betaald niet echt in verhouding te stellen tot de kosten die er met de uitvaart gepaard gaan. Er zijn uiteraard mensen die denken dat er helemaal niets wordt betaald indien er van carenzjaren sprake is. Dat is echter niet het geval. Zoals eerder al even gezegd, kan de betaalde premie met rente terugbetaald worden. Of het is mogelijk dat een percentage van het verzekerde bedrag tot uitkering komt. Er kunnen overigens buiten de medische situatie om wel redenen zijn om het volledige bedrag uit te keren. Dat kan bijvoorbeeld het geval zal als er sprake is van overlijden als gevolg van een ongeluk. Hiervoor kunnen de polisvoorwaarden worden geraadpleegd die de betreffende verzekeraar hanteert.

Uitvaartverzekering vergelijken

Top 4 van Nederland

 

 

yarden

 

 

Bedrag per maand

 

€ 7,94

 

 

Verzekerd tot:

(Vrij te besteden + Natura)

 

€ 8.000,-

Bekijk uw premie

Premie looptijd:
Tot 85 jaar

 

Kinderen gratis meeverzekerd?
Ja

 

 

 

 

dela

 

 

Bedrag per maand

 

€ 8,20

 

 

Verzekerd tot:

(Vrij te besteden + Natura)

 

€ 8.750,-

Bekijk uw premie

Premie looptijd:
Levenslang

 

Kinderen gratis meeverzekerd?
Nee

 

 

 

 

dela

 

 

Bedrag per maand.

 

€ 9,73

 

 

Verzekerd tot:

(Vrij te besteden + Natura)

 

€ 8.000,-

Bekijk uw premie

Premie looptijd:
Tot 80 jaar

 

Kinderen gratis meeverzekerd?
Ja

 

 

 

 

 

 

Bedrag per maand

 

€ 9,14

 

 

Verzekerd tot:

(Vrij te besteden + Natura)

 

€ 8.750,-

Bekijk uw premie

Premie looptijd:
Tot 80 jaar

 

Kinderen gratis meeverzekerd?
Ja

 

 

 

 

Bekijk alle uitvaartverzekeringen op een rij

Een uitvaart is heel persoonlijk. Cremeren of toch begraven? Het antwoord hierop is van invloed de totale waarde van de uitvaartverzekering. Maak daarom een premie berekening om direct te zien hoeveel jij gaat betalen voor je uitvaartverzekering.

Hoge klant tevredenheid 8+

Onze bezoekers waarderen onze service met een 8+ gemiddeld

10.000+ keer afgesloten

Via uitvaartverzekeringcentrum zijn al meer dan 10.000 verzekeringen afgesloten

Bespaar tot 1000 Euro!

Via slim vergelijken kun je honderden euro's besparen op je premie