Wat staat er in de polis?

In de polis van de uitvaartverzekering staan altijd een aantal zaken opgenomen, zoals de hoogte van de premie, het verzekerd bedrag, dienstverlening en de premieperiode met de einddatum. Verder wordt er in de polis opgenomen wat de rechten en plichten zijn van zowel de verzekerde als de verzekeraar en staan de verzekerde risico’s erin vermeld.