Disclaimer

Op het gebruik van de website Uitvaartverzekeringcentrum.nl zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing. Bij het bezoeken en gebruikmaken van deze website wordt het standpunt ingenomen dat u geacht wordt op de hoogte te zijn en instemt met de inhoud van deze disclaimer en de daarin opgenomen gebruiksvoorwaarden. Deze disclaimer is op iedereen van toepassing die deze website gebruikt of bezoekt.

 

Gebruik van gegevens

Uitvaartverzekeringcentrum.nl streeft er standaard naar om de website te voorzien van juiste en actuele content. De informatie wordt zorgvuldig vastgesteld, maar desondanks staan wij niet in voor de volledigheid, actualiteit en juistheid van alle informatie die hier verstrekt wordt aan bezoekers van de website. Het is dan ook niet mogelijk om aan enige vorm van informatie die hier beschikbaar wordt gesteld rechten te ontlenen. Uitvaartverzekeringcentrum.nl aanvaardt dan ook op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor schade die voortkomt uit het gebruik van deze website of als gevolg van het niet optimaal functioneren van deze website.

 

Privacy

In verband met de privacy van bezoekers is er een aparte privacyverklaring opgesteld. Bezoekers hoeven ons niet te melden wie zij zijn of andere vormen van informatie te verschaffen, maar in bepaalde gevallen kan het nodig zijn dat er persoonsgegevens vermeld dienen te worden. Wij houden het aantal bezoekers bij via en gebruiken deze informatie en ander gebruiksgedrag om de website te optimaliseren. Voor meer informatie over uw privacy kunt u de privacyverklaring raadplegen.

 

Uitsluiting aansprakelijkheid

Alle content is bestemd voor persoonlijk gebruik door bezoekers. Rechten kunnen er niet aan ontleend worden en typefouten en wijzigingen zijn voorbehouden. Er wordt geen aansprakelijkheid en geen verantwoordelijkheid aanvaardt voor directe schade of eventuele gevolgschade als gevolg van een bezoek aan Uitvaartverzekeringcentrum.nl. Informatie op deze website kan gewijzigd worden zonder dat daaraan voorafgaande melding van wordt gemaakt. Evenmin aanvaarden wij aansprakelijkheid als gevolg van het niet functioneren of niet tijdelijk functioneren van deze website.

 

Auteursrecht en intellectueel eigendomsrecht

Het auteursrecht van alle inhoud op deze website ligt bij Uitvaartverzekeringcentrum.nl of indien van toepassing bij andere partijen die daarvoor materiaal beschikbaar hebben gesteld. Het is niet toegestaan dat bezoekers van deze website enige inhoud verspreiden, kopiëren of voor commerciële doeleinden gebruiken als daaraan voorafgaand geen schriftelijke toestemming voor is verleend.

 

Websites van derden

Er staan op deze website links naar derden vermeld en iedereen die via een link op deze website bij een andere partij terechtkomt, dient de betreffende disclaimer die op die website van toepassing is door te nemen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor inhoud op websites van derden en aanvaarden daar dan ook een enkele aansprakelijkheid voor. De andere partijen hebben daarin een eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van de verstrekking van informatie, aansprakelijkheid, verwerking van gegevens en cookies. Het is daarom aan te raden om bij een bezoek aan een website van een derde via een link op deze website de disclaimer en privacyverklaring van de betreffende partij door te nemen.