De beste uitvaartverzekeringen

De beste uitvaartverzekeringen zijn die polissen die aansluiten bij de wensen van de verzekerde. Het gaat daarbij dus niet alleen om de laagste premie. De hoogte van de verzekeringspremie is uiteraard een aspect dat wel is meegenomen in de beoordeling van de beste uitvaartpolissen. Het maakt echter onderdeel uit van een groter geheel. Er is namelijk ook gekeken naar het type verzekeringen die er voor het verzekeren van de uitvaart beschikbaar zijn. Verder is de service uiteraard van belang voor verzekerden, maar zeker ook voor de nabestaanden. Op basis van deze aspecten is er een overzicht met de beste uitvaartverzekeringen samengesteld. Daarbij zijn Yarden, Nuvema, Ardanta en Dela als beste uit de bus gekomen.

 

VerzekeraarVerzekerd BedragPer maandVerzekering afsluiten
yarden-logo€ 7.000,-€ 1.99
dela-logo€ 7.805,-€ 1,07
nuvema-logo€ 7.056,-€ 1,13
ardanta-logo€ 8.000,-€ 1,10
zelf-logo€ 7.000,-€ 5,96
axent-logo€ 7.000,-€ 5,96

Verzekering op maat

Een verzekering op maat is van groot belang als het gaat om het verzekeren van de uitvaart. Er zijn meerdere uitvaartverzekeraars die deze optie bieden. Een voorbeeld van een dergelijke verzekeraar is Nuvema. Hier kan de verzekerde rekenen op een uitermate betaalbare premie en op een uitstekende service. De verzekering kan afgesloten worden voor een crematie of begrafenis en er kan periodieke controle op de polis plaatsvinden. Een verzekering op maat kan eveneens worden afgesloten op basis van een polis met een verzekerd bedrag. Deze optie wordt door meerdere verzekeraars geboden. Het geld is daarbij vrij te besteden door de nabestaanden van de verzekerde. Bovendien is het bedrag gegarandeerd. Als extra voordeel biedt deze uitvaartverzekeraar de mogelijkheid om kinderen gratis op de polis mee te verzekeren. Op het gebied van de beste uitvaartverzekeringen is het belangrijk dat een verzekering op maat kan worden afgesloten. Of daarbij voor een verzekerd bedrag wordt gekozen of dat er sprake is van een dekking voor producten en diensten doet aan het maatwerk niet af.

 

Hoogte van de premie

De hoogte van de premie kan eveneens als uitgangspunt genomen worden om bij de beste uitvaartpolissen uit te komen. Daarbij dient er wel uitgegaan te worden van de verhouding tussen de premie en de dekking die geboden wordt. Een hele lage premie kan overigens ook gecombineerd worden met een uitstekende dekking. Het hangt daarbij af van de verzekeraar en datgene wat geboden wordt. Ook andere aspecten met betrekking tot de premie kunnen daarbij een rol spelen. Yarden biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid om de polis af te kopen of de uitvaartverzekering premievrij te maken. Een extra voordeel dat deze uitvaartverzekeraar te bieden heeft, is de mogelijkheid om het verzekerd bedrag aan te passen. Er zijn bovendien verschillende looptijden beschikbaar met betrekking tot de uitvaartverzekering. Hier geldt eveneens dat minderjarige kinderen meeverzekerd worden zonder extra premie. Dat scheelt uiteraard weer op het totaalbedrag van de verzekeringspremie.

 

Keuze uit polissen

Als een uitvaartverzekeraar keuze biedt uit verschillende polissen om de uitvaart te verzekeren, is dat uiteraard een groot pluspunt. Ardant biedt als uitvaartverzekeraar deze optie, want er zijn meerdere polissen beschikbaar om een keuze uit te maken. Het belangrijkste element is dat de zorg uit handen wordt genomen als het gaat om het regelen van de uitvaart. De klant staat altijd centraal bij deze verzekeraar en een extra voordeel is dat de premie betaalbaar is. Dela biedt de keuze tussen een polis met een verzekerd bedrag en een natura polis. Ook bij deze uitvaartverzekeraar heeft men dus de keuze om naar eigen inzicht de beste uitvaartverzekering te kiezen. De premiestijging is op jaarbasis minimaal en er wordt ook praktische hulp aan nabestaanden geboden.

 

Keuze uit de beste uitvaartverzekeringen

Het is uiteraard aan u om uit het aanbod met de beste uitvaartverzekeringen de ideale keuze te maken voor een polis die op uw situatie en wensen is afgestemd. Er wordt uitgebreide informatie verstrekt over de verschillende verzekeraars en soorten uitvaartpolissen. Deze informatie kan een goede basis bieden om een keuze te maken. Bovendien kunt u indien gewenst ook rekening houden met de hoogte van de premie. Het is altijd mogelijk om een persoonlijke berekening te maken van de premie van de uitvaartverzekering. Dat kan via deze website rechtstreeks bij onder meer Yarden, Nuvema, Ardanta en Dela. Op die manier krijgt u een concreet inzicht in de premie die berekend wordt op basis van de uitvaartverzekering die u wenst. Met alle beschikbare informatie kunt u dan een weloverwogen keuze maken en bij de beste uitvaartpolis uitkomen. Als u eenmaal een keuze heeft gemaakt uit het aanbod met de beste uitvaartverzekeringen kunt u deze online afsluiten. U bent er dan van verzekerd dat uw uitvaart goed verzekerd is. Dat geeft u rust en na uw overlijden uw nabestaanden eveneens

 

VerzekeraarVerzekerd BedragPer maandVerzekering afsluiten
yarden-logo€ 7.000,-€ 1.99
dela-logo€ 7.805,-€ 1,07
nuvema-logo€ 7.056,-€ 1,13
ardanta-logo€ 8.000,-€ 1,10
zelf-logo€ 7.000,-€ 5,96
axent-logo€ 7.000,-€ 5,96