Axent uitvaartverzekering

 

De Axent uitvaartverzekering is een polis op basis waarvan bij overlijden van de verzekerde een bedrag uitgekeerd wordt. Op die manier kunnen de nabestaanden met het geldbedrag de diensten voor de uitvaart regelen en producten inkopen die daarmee te maken hebben, zoals rouwkaarten. Het uitkeren van een bedrag bij overlijden heeft als voordeel dat de verzekerde niet nu al een keuze hoeft te maken voor de wijze waarop de uitvaart georganiseerd wordt en daarvoor diensten moet selecteren. De Axent uitvaartverzekering wordt ook wel een kapitaal polis genoemd en kent meerdere voordelen.

Geschiedenis

Axent heeft een lange historie als uitvaartverzekeraar die lange tijd een hoofdkantoor in Groningen heeft gehad. Het verleden voert terug naar 1846. Dat was het jaar van oprichting van Axent Verzekeringen als algemeen verzekeringsfonds. Later is de verzekeraar door consolidatie van meerdere verzekeringsportefeuilles opgegaan in Aegon. Dit bedrijf heeft het onderdeel echter weer doorverkocht aan Egeria in 2010 en op dat moment werd de naam Axent weer gebruikt. Er is dan ook sprake van een roerig verleden en de veranderingen zijn nog niet afgelopen. Sinds oktober 2016 is Axent namelijk met Ardanta samengegaan en deze verzekeraar helpt bestaande verzekerden en nieuwe klanten die zich aanmelden dan ook graag verder. De uitvaartverzekeringen worden dan ook door Ardanta als uitvaartverzekeraar beheerd.
Verzekerden die over zijn gegaan, krijgen met een aantal veranderingen te maken. Bij de nieuwe verzekeraar is het namelijk zo dat elke klant een eigen polis en eigen polisnummer krijgt. Bij Axent was het nog mogelijk om met meerdere personen ondergebracht te worden op een enkele polis, maar dat is nu niet meer het geval. Als er sprake is van een verzekering met een deel kapitaal en deel diensten dan geldt dat er een splitsing plaatsvindt en ontstaan er twee polissen. De voorwaarden en de premie blijven echter wel hetzelfde.

Verzekerd bedrag

Bij de Axent uitvaartverzekering is het uitsluitend mogelijk om een polis te kiezen met een verzekerd bedrag dat gegarandeerd wordt uitgekeerd. Het kan lastig zijn om het verzekerd bedrag te kiezen, maar daarvoor wordt op de website van Axent hulp geboden. Zo kan er precies berekend worden welk bedrag er voor de uitvaart nodig is. Het verschilt bijvoorbeeld of de voorkeur uitgaat naar een crematie of begrafenis. Een begrafenis is aanzienlijk duurder dan de keuze voor een crematie bij verdere gelijke diensten en producten.

 

Kinderen kunnen tot 18 jaar gratis worden meeverzekerd op de Axent uitvaartverzekering. Bij gratis meeverzekering van kinderen worden de werkelijk gemaakte kosten voor de uitvaart van het kind voldaan tot aan het maximaal verzekerd bedrag van de ouders. Het is ook mogelijk om voor de kinderen apart een Axent uitvaartverzekering af te sluiten. De premie is lager naarmate de leeftijd van het kind lager ligt.

Voorschot voor terminale patiënt

De Axent uitvaartverzekering biedt de gelegenheid om bij een terminale ziekte een voorschot op het verzekerd bedrag te verkrijgen. De hoogte van het voorschot kan in principe door de verzekerde zelf worden bepaald. Er is wel een voorwaarde aan verbonden en dat is dat er minimaal een bedrag van 3.000 euro moet overblijven. Indien er in verband met een terminale ziekte een verzoek tot een voorschot wordt aangevraagd, dan zal de diagnose daarvoor door een gecertificeerd medicus vastgesteld moeten zijn.


Voor het afsluiten van een Axent uitvaartverzekering geldt dat er een gezondheidsverklaring ingevuld moet worden. Er worden daarvoor een aantal vragen gesteld. Als er zich geen bijzonderheden voordoen kan de aanvrager geaccepteerd worden onder de normale voorwaarden. De medische informatie is alleen toegankelijk voor de medisch adviseur en wordt op vertrouwelijke basis behandeld.
Binnen 2 minuten kan de Axent uitvaartverzekering online worden afgesloten. Op het moment dat de aanvraag is verzonden en door de verzekeraar ontvangen gaat de uitvaartverzekering per direct in op basis van het verzekerde bedrag dat bij de aanvraag is geselecteerd. Deze polis is ideaal voor degene die de uitvaartkosten gedekt wil zien, maar nog geen invulling wil geven aan de wijze waarop de uitvaart uitgevoerd moet worden. Het geld is na uitkering vrij te besteden voor de uitvaart door de nabestaanden van de verzekerde.

Bereken uw premie bij Axent